Transporting Kft.

Jogszabályok

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Paragraph-icon

17. A hulladékbirtokos kötelezettségei
31. § (1) A hulladékbirtokos a hulladék kezelésérol
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelo létesítményben alkalmazott elokezelo, hasznosító vagy ártalmatlanító
eljárás, illetve ilyen muveletek végzésére alkalmas berendezés,
b) a hulladék hulladékkezelonek történo átadása,

(5) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történo átadás kivételével –, meg kell gyozodnie arról, hogy az átvevo az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
32. § (1) A hulladékgazdálkodás költségeit – a szennyezo fizet elvvel összhangban – az eredeti hulladéktermelo, illetve a hulladék adott vagy korábbi birtokosa fizeti meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben)
a hulladékot eredményezo termék gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti.
(2) Akinek tevékenysége során hulladék képzodik, a hulladék kezelésérol a hulladékbirtokosra vonatkozó eloírásoknak megfeleloen gondoskodik.
(3) Hulladékot csak kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezo gazdálkodó szervezet tárolhat.

80. § (1) A környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következo adatokat kell tartalmaznia:
a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
e) a bevezetendo biztonsági és elovigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
f) az engedély idobeli hatályát.

(2) A környezetvédelmi hatósági nyilvántartásnak legalább a következo adatokat kell tartalmaznia:
a) a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók),
b) a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végzo telephelyének pontos címét, valamint
d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, jellegét.

(3) A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezok (1) bekezdésben, valamint a nyilvántartásba vettek (2) bekezdésben meghatározott adatait – a személyes adatnak minosülo adatokat ide nem értve – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzétesz.